Muzikoterapie 7 - Page 15

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.

Luk 2,11

15