Muzikoterapie 7 - Page 14

svého nitra a zjišťuji, že tam mám klid a jsem spokojená, jak jsem to nakonec udělala. Tím sen končí. Bez zajímavosti není, že od tohoto snu a jeho výkladu se strach ze smrti utišil a oné ženě se nejen ulehčilo, ale život nabral nové perspektivy a nabídnul zcela nové, dříve uzavřené možnosti. „Jsem nový člověk“, říká a spokojeně se usmívá. Obrat je markantní, mění se její celkové ladění, životní postoje, dokonce i její vzhled se proměnil. Protože se čas od času setkáváme, mohu doložit, že je až překvapivě stabilní. Velkou pozornost jsme také věnovali v daseinsanalýze rozhovoru. Uvědomovali jsme si, že musí být fenomenologický, že nestačí používat jiné adaptované metody. DA rozhovor jsme nazvali vrozumívání. (Název navrhl doc. Čálek.) Inspirováni blízkými směry, jmenovitě rogeriány a gestaltisty, jsme vypracovali a dále rozvíjíme rozhovor, který se opírá o myšlenku být nejen u věci, ale ve věci samé, v situaci, ve které je analyzand nebo nositel snu během snění. Asociace jsme proto omezili na hledání souvislostí mezi sněním a bděním. Nepotřebujeme však žádnou empatii, vciťování, protože jsme ji shledali zavádějící. Není ani třeba, ani možné vstoupit do klientova prožívání a vciťovat se do jeho prožívání. Do jeho situace však během rozhovoru vstoupit lze, a to v rozhovoru, postupným představovým vcházením do snových momentů témat a oblastí. Pro ilustraci: Když chceme pochopit Danielovu situaci v jámě lvové, tak není třeba se do něj vciťovat, stačí za ním do jámy se lvem v představě soustředěně vstoupit a situace vás sama osloví. Postupné vcházení za Danielem do jeho situovanosti průběžně v rozhovoru s klientem ověřujeme, což umožňuje do jeho situace postupně z různých úhlů pronikat a tak ji vidět v souvislostech a významech, které „Danielovi“ unikají nebo je pro jejich náročnost není sám schopen unášet. Takový soustředěný neodbíhající a osobní rozhovor je sám o sobě účinný. Je důkazem i podobou lidské blízkosti i míry porozumění. Většinou rozhovor určují klienti, kteří pravidelně a také pochopitelně rozumí dříve, než vykladač. A to nás povzbuzuje v důvěře v metodu. Vrozumívání se stalo běžné i v běžných psychoterapeutických rozhovorech. Můžeme být rozumějící nejen v kontaktu s jednotlivým člověkem, lze také rozumět skupinovým náladám, jednání i situacím. Snový život je fascinující, nekonečně bohatý a podstatný modus pobytu, Co jste slyšeli, byl referát o přístupu, rozumění a práci se snovým životem, který je v souvislosti s životem bdělým pojat jako realita svého druhu, jako samostatná a samonosná entita. Když stojí v této své poloze, tak je fascinující sám o sobě, když vidíme jeho průniky a přechody do bdění a vicc versa, jsme tímto pohybem i významy, které uvolňuje k vidění znovu a znovu udivování, ba fascinováni. Před námi je ještě mnoho otázek a očekávání, které teprve otevírají zatím stále jen málo probádané horizonty snového života, průniky obou, snění v bdění, jasnozřivost snění a jeho významy, které snad i někdy v bdění tušíme. Je to však také naše osobní i společné bohatství. Děkuji za pozornost!