musiques arbre - Page 41

Materials A més a més Altres materials )PISPVNYHÄH LLIBRES TROBAREM… L’autora ens explica la seva experiència sobre la programació MALAGARRIGA, Assumpció: Que sigui difícil deixar musical per a nens i famílies. Ens parla del poder de la música d’escoltar. Col·lecció L’Auditori. en l’educació. La col·lecció “Petites històries” compta amb més de 200 títols, tots ells il·lustrats a tot color per la Pilarín Bayés. Són llibres adVARIS AUTORS. Petites històries de les nostres festes reçats a infants i joves, però interessants també per a un públic populars. adult, amb la intenció d’apropar-los a la història de personatges, Editorial Mediterrània. ISBN: 84-8334-737-7 institucions, festes, localitats, etc. del nostre país. visiteu la web www.editorialmediterrania.cat per més informació. AMADES, Joan Costumari Català. El curs de l’any Barcelona (Ed. Salvat i 62, 1983) ISBN:84-345-3673-0 (obra completa) És el popular i conegut COSTUMARI CATALÀ de l’Amades, amb 5 volums de més de mil planes cadascun. Té un recull molt extens i important de melodies populars i les relaciona amb l’època de l’any o amb el fet popular amb el que van lligades. AMADES, Joan Folklore de Catalunya - Cançoner Barcelona 1.999 (Editorial Selecta) ISBN:84-7667-073-7 Cançoner amb tot de cançons i refranys tradicionals catalans. ALIKI. OH MUSICA (CATALA) EDITORIAL JUVENTUD, S.A. Isbn:9788426133440 Colección Planeta maldito, 12/04/2004 de RIERA VIVES, Ferran. A la plaça fan ballades COSSETANIA Edicions Col·lecció El tinter ISBN: 9788497917872 Qui no escolta diàriament música? Avui, més que mai, la música està present en la vida de la gent. La ràdio, la televisió, el cinema, els esdeveniments culturals i les festes de tot tipus omplen de música els nostres sentits. ¡Oh música! Tracta de compositors i instruments, dartistes i intèrprets i una introducció a la història, KLZ KL SH WYLOPZ[~YPH SH T‚ZPJH HU[PNH ÄUZ SH T‚ZPJH JSnZZPJH moderna, el jazz i la música popular. A partir de 8 anys. La música popular, la música viscuda de forma activa i participativa, no la música de masses, que és una altra cosa— ha viscut des de l’inici de la humanitat en permanent lluita contra els poders establerts, religiosos, polítics, militars. Per això ha rebut molts, moltíssims, pals, però sempre ha aconseguit sobreviure, tot i que ha perdut uns quants llençols en cada bugada. VARIS AUTORS. El galop. Danses catalanes i jocs dansats. Ed. Alta Fulla Recull de danses i jocs catalans. ISBN: 9788479000547 Inclou informacions sobre les celebracions festives populars de tot l’any, agrupades en el Cicle d’Advent i Nadal, el Cicle de Carnestoltes, el Cicle de Quaresma i Pasqua, el Cicle de l’Arbre i MOYA I DOMÈNECH, Bienve. Festes populars a Catalunya la Rosa, el Cicle de les festes de l’aigua i el foc, el Cicle de les Editorial HMB, SA Festes Majors d’Agost i Setembre i el Cicle de Tardor i l’estiuet de :HU[4HY[x;HTItPUJSV\HI\UKHU[ZMV[VNYHÄLZLUISHUJPULNYL així com il·lustracions PRAT I CARÓS, Joan. Les festes populars Amelia Romero, Editor/Els llibres de la frontera Durant els últims anys hem assistit a un procés de recuperació de les nostres festes populars. En aquesta treball els seus autors intenten de contextualitzar, des de diferents perspectives, les festes dintre del marc cultural que els és propi, o sia la cultura catalana popular, ja sigui la tradicional o la moderna. Escrit conjuntament amb Jesús Contreras Dossier pedagògic Mús