musiques arbre - Page 40

Materials Enllaços Enllaços relacionats TEMA WEB TROBAREM… MATERIALS http://www.sansluthier.net/skin/index.aspx Botiga on-line de Francesc Sans Sastre, lutihier català, on podem comprar tot tipus d’instruments tradicionals i altres materials. www.xtec.cat/~e3944813/pdf/instruments2010. 4H[LYPHS KPKnJ[PJ KLS ÅHIPVS JYLH[ WLY 9VZLY 6SP]t P pdf Aymerich. www.gencat.cat Departament de Cultura > Cultura popular A l’apartat de recursos pedagògics trobareu material com calendaris on marquen les tradicions catalanes, la sardana a l’escola, recomanacions posturals per a instrumentistes de música tradicional. Es convenient també que mireu tot els apartats, ja que hi ha informació de tot tipus. http://www.xtec.es/recursos/musica/crestoma/ Crestomatia de cançons tradicionals catalanes. crestoma.htm AUDIOVISUALS El programa “Atrapa-sons” mostra com es construeixh t t p : / / w w w. e d u 3 . c a t / E d u 3 t v / F i t x a ? p _ en instruments de música tradicionals com ara la gralid=27377&p_to=instruments%20tradicionals la, la tenora o el sac de gemecs. 3H JHUs} [YHKPJPVUHS tZ SH X\L WHZZH KL WHYLZ H ÄSSZ h t t p : / / w w w . e d u 3 . c a t / E d u 3 t v / F i t x a ? p _ de generació en generació. El programa “Atrapa-sons” id=23733&p_to=instruments%20tradicionals dedica el capítol a explicar com es recupera i es dóna a conèixer la música tradicional. En aquest capítol, el programa “Atrapa-sons” mostra com funcionen instruments com el clarinet, el tible, h t t p : / / w w w. e d u 3 . c a t / E d u 3 t v / F i t x a ? p _ l’oboè, la tenora o la gralla, i repassa la història del id=21692&p_alg=gralla fagot. També inclou una animació d’”El trencanous”, de Txaikovski, i una interpretació d’una peça de Satie. ALTRES http://www.amtp.cat/ L’Aula de Música Tradicional i Popular és un programa formatiu del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació que, a través del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, vetlla per la promoció dels instruments tradicionals proporcionant una formació artística en el camp de la música tradicional que garanteixi la màxima qualitat. http://ccf.intercomgi.com/llib gra.htm )PISPVNYHÄH JVTWSL[H KL SSPIYLZ KL T‚ZPJH [YHKPJPVUHS catalana. Dossier pedagògic Músiques d’arbre 39