musiques arbre - Page 26

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques LES FALLES D’ISIL BALL PLA 3VIHSSWSH 9VZL[H9VZL[H9VZL[H SVIHSSWSH 9VZL[H9VZL[HJVT]H LA BOLANGERA 3H)VSHUNLYH[t\UJVSVT que amb la cua escampa el món. 0HTISLZHSLZSHWHZ[LYH ]L[OVHX\x3H)VSHUNLYH 3H)VSHUNLYH[t\UKH]HU[HS X\LtZKLWLYJHKHKL-YHUsH X\LZLS»OHN\HU`H[ÄSHU[ i ballant la contradança. Dossier pedagògic Músiques d’arbre 25