musiques arbre - Page 25

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques ELS TRES DALLAIRES Si n’eren tres dallaires que en dallaven un prat; n’hi ha una xiqueta rossa, petita, bonica, que els hi porta esmorzar, petita, com va. -N’hi ha una xiqueta rossa que em fa morir i penar; jo en vull dir a n’el seu pare, petita, bonica, si me la’n vol donar, petita, com va. De tant lluny com la veuen ja es posen a xiular; -Xiuleu, xiuleu, dallaires, petita, bonica, que us hi porto esmorzar, petita, com va. -Si cas no me la’n donen jo la’n faré robar pels miquelets d’Olesa, petita, bonica, o bé pels de Puigcerdà, petita, com va. N’hi ha un dels dallaires que no en vol esmorzar; -Què en teniu lo dallaire, petita, bonica, que no en voleu esmorzar, petita, com va. Dossier pedagògic Músiques d’arbre 24