musiques arbre - Page 23

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques BALL DEL MOSSÈN JOAN DE VIC +»VU]LUP\]}ZHYH 4VZZuU1VHUKL=PJ& D’on veniu vós ara ;HU[YPZ[PHÅPNP[& - De la guerra! 8\uMuPL\HSHN\LYYH& - Peleiava *VU[YHX\PWLSLPn]L\& - Contra els altres! Mireu que us mataran! - Que m’enterrin! 0LSZÄSSZJVTZ»OVMHYHU& - Que treballin! 0ZPUV[YVILUMLPUH& Que captin! 0ZPUVLSZMHUJHYP[H[& - Que robin! Als q դ