musiques arbre - Page 21

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques CAGA TIÓ / LES GITANES CAGA TIÓ LES GITANES *HNH[P}[P}KL5HKHS" Posarem el porc en sal La gallina a la pastera I el pollí a dalt del pi. 8\HULSIVU1LZ‚ZMV\UH[ ,SZnUNLSZOVHU\UJPH]LU