Museum of Sake Journal World Sake Day Supplement 2016

Moto Nihonshu no Hi Koji Tokubetsu Kikizakeshi Junmai Ginjo Kimoto Kikizake Kanpai Kobo Daiginjo Nigorizake Kijoshu Futsushu Shubo Shinpaku Happo-shu Ginjo Hirezake Junmai Ochoko Hiire Genshu Junmai Daiginjo Seimaibuai Seishu Namazake Jizake Aspergillus Oryzae Jozo Honjozo Hiyaoroshi Taruzake Nihonshu LONDON & BEYOND