MTC de Fysioclub Fitheidtesten voetbal - Page 6

Test voor het uithoudingsvermogen

Voor een voetballer is het belangrijk dat om over voldoende conditie te beschikken en daarmee intensieve prestaties te kunnen leveren, zoals het kunnen volhouden van (herhaaldelijk) sprinten tijdens de wedstrijd.

De test

Om de voetbalspecifieke conditie in kaart te brengen wordt de Yo-Yo intermittent recovery test gebruikt. Het team wordt gevraagd om 5 minuten op te warmen. Vervolgens wordt er middels instructies op een CD meerdere shuttles afgenomen. Er wordt met oplopende snelheden afwisselend 2 x 20 meter hardgelopen, met telkens 5 - 10 seconden actief herstel (zie afbeelding 1) . Een speler stopt waarneer het niet meer mogelijk is om binnen de tijd de volgende pion te redden. Het aantal meters tot waar de speler is gekomen wordt genoteerd.

De resultaten en het advies

In afbeelding 2 zijn de resultaten van de test te zien. Op de horizontale as staan alle spelers en op de verticale as tref je de hoeveelheid meters tot waar de spelers zijn gekomen. Op basis van deze gegevens wordt het advies door De Fysioclub gegeven.

Voor de voetbal specifieke conditie is het belangrijk dat de speler in de schaal "goed" scoren. Dit betekent dat 6 voetballers te laag scoren "onder gemiddeld" (>1520 meter). Echter, hiervan bevinden zich 4 spelers erg dicht bij de schaal "goed". Vijf spelers scoren duidelijk hoger dan gemiddeld "excellent". Aangezien de test een goed beeld geeft van de voetbalspecifieke conditie is er duidelijk nog winst te halen voor een groot deel van de spelers. Als er vooruitgang wordt geboekt bij de spelers die net onder de norm zitten zal het team het verschil aan het eind van de wedstrijd kunnen maken. Om de conditie te trainen zullen er gerichte adviezen worden gegeven.