MTC de Fysioclub Fitheidtesten voetbal - Page 10

De test om explosiviteit te meten

Een voetballer moet voldoende explosief zijn om bijvoorbeeld tijdens een hoekschop hoog te kunnen springen om een bal in het doel te koppen.

De test

Om de explosiviteit te meten wordt de Vertical Jump test gebruikt. Aan de speler wordt gevraagd om eerst op te warmen, gevolgd door submaximale sprongen en rekoefeningen van de bovenbeenspieren. Hierna volgt de test. De test bestaat uit een hoogtesprong vanuit 90 graden kniebuiging. Het doel van de test is dat de speler probeert zo hoog mogelijk te springen. Elke speler springt 3 keer. Het verschil tussen reikhoogte en maximaal bereikte hoogte wordt telkens genoteerd. Grootste verschil in reikhoogte en maximaal bereikte hoogte wordt gebruikt als de eindscore.

De resultaten en het advies

In afbeelding 5 zijn de resultaten van de test te zien. Op de horizontale as staan alle spelers en op de verticale as staat de spronghoogte in centimeters. Op basis van de resultaten wordt het volgende advies door De Fysioclub gegevens.

Als voetballer is het belangrijk dat de minimale normwaarde van 41 cm wordt gehaald. In dit team scoren 2 spelers onder de norm "gemiddeld" (>41 cm). Als de speler onder deze norm scoort zal er gericht moeten worden getraind om de spronghoogte te verbeteren. Spronghoogte heeft de speler niet alleen nodig om te springen in het veld, maar ook zeker om explosief te zijn en snel te kunnen reageren. Explosiviteit kan worden getraind d.m.v sprongvormen, maar ook zeker door het reactievermogen te trainen, om sneller te reageren tijdens het starten van sprinten, draaien etc. Het gaat hierbij om zoveel mogelijk kracht te kunnen leveren binnen 1 seconde.