Mokymų pasiūlymai bibliotekoms 2016/2017 m. Mokymų pasiūlymai bibliotekoms 2016/2017 m. - Page 4

Modulis

apie minecraft

Minecraft – atviro pasaulio (open world) žanro kompiuterinis žaidimas, kurį Java kalba parašė švedas Markus Persson (dar žinomas kaip Notch).

Žaidimas yra trimatis, tačiau nepasižymi šiandienos žaidimams įprasta grafika ar efektais, yra koncentruotas į pačią idėją.

Žaidime galima statyti bei griauti įvairių medžiagų blokus, tyrinėti aplinką, ieškoti įvairių resursų, kurti iš vienų medžiagų kitas arba daiktus, statyti bet kokias konstrukcijas trimatėje žaidimo erdvėje, kovoti su įvairiais priešiškai nusiteikusiais padarais.

Iš Vokietijos perimtoje praktikoje, šis žaidimas integruojamas su diskusijomis naudojamas atkuriant miestus, istorinius pastatus, nagrinėjant kraštotyros temas, kuriant ateities aplinkos vizijas ir kitoms temoms, taip skatinant jaunų žmonių pilietiškumo kompetencijas

Modulio sudedamosios dalys:

• Įvadas į darbą su jaunimu bei neformalų ugdymą, kompetencijų ugdymą. Pagrindiniai principai ir metodai

• Relfeksija-diskusija “Aš, jaunimas ir IT – iššūkiai ir galimybės”

• Sesijos perprasti metodui: “Minecraft – pilietiškumo ir socialinių kompetencijų ugdymas”

• Kūrybinių užsiėmimų bibliotekoje planavimas

• Mokymų įsivertinimas, asmeninio tobulėjimo įsivertinimas

Pagal realius bibliotekos poreikius modulio turinys derinamas ir pritaikomas. Papildomai rekomenduojama organizuoti ir praktikos užduotis bei skirti konsultacijas su ekspertais įgyvendinant veiklas.

Reikalingi: kompiuteriai, žaidimo Minecraft edukacinės neterminuotos licenzijos.

Dalyviams išduodami Atvirų skaitmeninių ženkliukų sertifikatai.

Mokymai skirti bibliotekininkams, kurie norėtų taikyti Minecraft žaidimo virtualių pasaulių kūrimą savo bibliotekos veikloje.

Tikslas: supažindinti bibliotekų darbuotojus su video žaidimu “Minecraft”, kaip metodu, skatinančiu vaikų ir jaunimo neformalų ir kūrybinių kompetencijų ugdymą.

Jų metu bibliotekos darbuotojai būtų supažindinti su jaunimo valdymo principais, inovatyvaus video/IT žaidimo Minecraft pritaikymu darbui su jaunimu ir jų gebėjimų ugdymu sukuriant interaktyvius užsiėmimus.

Žaidimas Minecraft tinka kraštotyros pažinimui, atskleidžiant lankytinas tos vietovės temas, jos vystymo planavimui, raidos prognozavimui, pilietiškumo ir socialinių kompetencijų ugdymui, nes jame numatomas mokymų ir asmeninio tobulėjimo įsivertinimas.

Minecraft – pilietiškumo ir socialinių kompetencijų ugdymas