Mokymų pasiūlymai bibliotekoms 2016/2017 m. Mokymų pasiūlymai bibliotekoms 2016/2017 m. - Page 2

Apie

VŠĮ Creativitas

Všį „Creativitas“ yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija. Pagrindinis organizacijos veiklos tikslas - atverti erdvę kokybiškam ir kūrybiškam mokymui(si) bei skatinti eksperimentuoti asmens saviraiškos ir tobulėjimo, organizacijų plėtros srityse.

VŠĮ „Creativitas“ misija yra prisidėti prie nuolat besimokančios, ieškančios inovatyvių sprendimo būdų, atviros ir tolerantiškos visuomenės, gebančios kartu įveikti iškylančius socialinius iššūkius kūrimo.

Creativitas organizuoja:

Mokymus, mokymo kursus, konferencijas, seminarus, paskaitas ir kitas švietėjiškas, ugdomąsias veiklas, grįstas neformalaus ugdymo principais ir praktika, vaikams, jaunimui ir suaugusiems žmonėms. Organizacijos personalas rengia edukacinius metodinius leidinius.

Creativitas - tavo mokymosi partneris!

Creativito komanda ir kompetencijos:

Organizacijoje dirba laisvai samdomi mokymų vadovai, kurių mokymų ir seminarų vedimo patirtis siekia 10 ir daugiau metų. Mokymų vadovai turi patirties darbe su bendruomenėmis, bibliotekomis, švietimo, verslo atstovais, valdžios institucijomis, užsienio partneriais, tarptautiniuose ir vietiniuose mokymuose, seminaruose.

Tikslo grupė: nacionalinės ir vietinės organizacijos bei institucijos, jaunimo darbuotojai, mokytojai, politikai, kiti mokymų vadovai, jauni žmonės, senjorai, verslo sektorius.

Ekspertinės sritys: grupės proceso, komandinio darbo, neformalaus ugdymo, sužaidybinimo, lauko patirtinio mokymosi, jaunimo politikos, tarpkultūrinio mokymosi, mokymosi mokytis, jaunimo informavimo, atviro darbo su jaunimu temomis, ES programų ir projektų administravimas ir įgyvendinimas, metodnių leidinių rengimas. Komanda savo darbe ieško naujų formų, metodų tam, kad mokytis ir ugdytis būtų lengviau ir įdomiau.

2