Moja pedagoška laboratorija (Не)обикновен пъзел, Br. 14

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците" – 2015. Раздел „Добри практики” (Не) обикновен пъзел Професор Деян Крецуль, MSc ОУ " Йован Йованович Змай" Ковин Република Сърбия