Modna Bielizna nr 78 - Page 5

Wydawca MB-PRC ul. Solna 7 m. 2, 91-423 Łódź tel.: 42 611 63 15 42 651 13 97 42 651 27 47 faks: 42 632 40 37 www.podubraniem.pl www.facebook.com/ModnaBielizna e-mail: bielizna@home.pl Prezes Ada Maksim Redaktor naczelna Ada Maksim Zespół redakcyjny w składzie: Patrycja Janiec Małgorzata Dziakońska Zofia Warzyńska-Bartczak Marta Tracz Marzena Czerwińska-Murgan Korekta Irena Stasińska Opracowanie graficzne Andrzej Szymański NASZA OKŁADKA Eldar Sp.J. ul. Skrzywana 9a 93-588 Łódź tel.: +48 (42) 640 36 79 www.eldar.com.pl 3