modebranchen.NU WEB_NU_CFW_ISSUE_NO2 - Page 87

Artikel | article Q/A WITH BIRGITTA SANNIG, HEAD DESIGNER AT RIL’S Q | Please describe Ril’s design DNA A | Som mærke er Ril’s menneskeligt og virkeligt. Det er altid passioneret omkring sine budskaber og det, teamet arbejder for. Ril’s ønsker at opmuntre den moderne kvinde ved at bringe lidt luksus ind i hen- des liv og hverdag. As a brand Ril’s is human and real. It is passionate whatever it stands for and whatever the team works for. Ril’s wants to encourage the modern woman in her life by providing a bit of luxury for her everyday life. Q | You have been designing for Ril’s for six years now. What is your background? A | Efter eksamen begyndte jeg som de- signassistent for PTA Group, et finsk mo- defirma, der var succesfuldt og velkendt i Skandinavien på det tidspunkt, og jeg avancerede til designchef for mærket PTA. Siden 2012 har jeg arbejdet for L-Fashion Group, der er en af de største tekstilvirk- somheder i Norden - først som designer i forskellige designteams og også i det kine- siske datterselskab, der ligger i nærheden af Shanghai, i syv år. I de seneste seks år har jeg været glad for at arbejde som Ril's designchef. Denne stilling er jeg virkelig passioneret omkring. Kreativitet har altid været en vigtig del af mit liv. Som barn tilbragte jeg sommerferi- erne på landet. Dengang var det min hob- ces, før jeg begynder at designe en ny kol- materiale fra de tusindvis af muligheder, er inspireret af kunst, af byens hjerteslag, des behov. lektion. Jeg tørrer tavlen ren. Det er altid som en ny begyndelse, en ny opvågnen. Jeg af dets befolkning og byens kultur. After graduation I started as a design as- sistant for PTA Group, a Finnish fashion company that was successful and well known in Scandinavia at that time, and advanced as the head designer of the PTA brand. Since 2012 I have worked for L- Fashion Group, one of the biggest textile companies in the Nordic Countries, first as Everything starts from the fabric. The fa- bric defines the shape and character of the cloth. Fabrics inspire me, by their feeling, look, structure and color. To choose the best possible fabric from the thousands of alternatives at hand, you must really un- derstand the DNA of the Ril’s brand and know the Ril’s woman and her needs. Q | Please describe the collection struc- ture of Ril’s have been happy to work as the head de- mode. also in the Chinese subsidiary near Shang- A | Ril’s er en konceptuel kollektion, hvis signer of Ril’s, which really is my passion Hvert produkt skal udfylde sin essentielle hai for seven years. For the last six years I destination. Creativity has always been in my life. As a child I spent summer holidays in the countryside. At that time my hobby was to paint stones with a feather using mud as paint. As the rain-washed the stones, I was eager to start over and over again. Years have passed but still today before I start designing a new collection, I clean my tab- le. It is always like a new beginning, a new awakening. I am inspired by art, by the city’s heartbeat, by its people and culture. Q | Why is the choice of fabric so important to you? at begynde forfra. Det gentog sig igen og Tekstilerne inspirerer mig ved den måde, mudder som maling. Da regnen skyllede A | Alting starter med materialet. Meter- igen. Årene er gået siden, men den dag i de føles på, deres udseende, deres struk- dag gennemgår jeg stadig den samme pro- Ril’s DNA og kende Ril’s-kvinden og hen- a designer in different design teams, and by at male sten med en fjer ved at bruge stenene rene, var jeg allerede ivrig efter der er tilgængelige, skal du virkelig forstå varen definerer tøjets form og karakter. tur og farve. For at vælge det bedst mulige overordnede idé er at levere bæredygtig plads i kollektionen. Tanken er, at produk- terne i hver levering kan mixes og mat- ches, og tilsammen danner kollektionen en logisk og harmonisk sammenhæng. Ril’s tilbyder en totalkollektion med ele- menter til både job, fest, weekends og fe- rier. Kollektionen rammer detailhandle- rens forventninger til kommercialitet og opfylder samtidig den moderne kvinde- lige forbrugers behov for beklædning. Ril’s kollektion omfatter både essentielle basis- items og trendrigtig mode, der matcher sæsonens stil og efterspurgte key looks. Til hver sæson introducerer Ril’s også stærke outdoor- og party-kollektioner. Ril’s is a concept collection, the key idea of which is sustainable in fashion. Each pro- duct has to redeem its place in the collec- tion. The idea is that the products in the delivery drop can be mixed and matched MODEBRANCHEN. | ISSUE NO 02 JANUARY 2019 | 87