modebranchen.NU WEB_NU_CFW_ISSUE_NO2 - Page 66

EX- PRESS Mere plads til ekspres kan gavne butikkens økonomi To af branchens store leverandører af ekspresmode plæderer for en budgetlægning, der levner mere luft til indkøb af aktuelle varer i og tæt på sæsonen. Two of the industr y's biggest suppliers of express fashion plead for budgeting that makes room for fashion buying in and close to the season. ONE TWO LUXZUZ AF HELLE MATHIESEN I virksomhederne bag henholdsvis In Front og One Two Luxzuz er de to ejere og direk- tører enige om, at det generelt vil gavne de- tailhandlen, hvis budgetterne i højere grad levner plads til indkøb af sæsonens varer. - Her hos In Front hører vi igen og igen, at ONE TWO LUXZUZ detailhandlen i almindelighed og tøjbutik- stængerne hver anden måned - af og til of- kan det undre mig, at tøjbutikkerne ikke siger Mogens Kongsgaard. Han lægger vægt ne bidrage med en forbedret varetilpasning ekspresbrands. så skal hovedparten af de varer, der ind- kerne i særdeleshed er økonomisk presse- de. Ikke mindst på deres likviditet. Derfor i langt højere grad fokuserer på ekspres- brands som løsningen på mange af deres udfordringer. Med nye kollektioner hver anden måned i stedet for hver sjette måned giver det sig selv, at omsætningshastighe- tere - bliver butikken også meget mere in- teressant og dermed øges kundetrafikken, på, at disse ”ekspres-mekanismer” ikke kun gælder for In Fronts varer men for alle Bedre økonomi med mere ekspres den på lageret stiger markant, og dermed Jack Poulsen fra X-Press Group, der står og ejer af In Front. Han tilføjer, at det ikke ligger i, at varerne er sæsonmæssigt rigtige falder pengebindingen og trækket på kas- sekreditten, siger Mogens Kongsgaard, CEO er unormalt, at virksomhedens dygtigste kunder når at sende en repeat-ordre, inden de skal betale for deres første leverance. På den måde bliver kollektionen ofte ”selvfi- nansierende”. - Fra de butiksejere, der har set lyset i eks- presbrands, hører vi, at med nye varer på bag expressbrandet One Two Luxzuz, siger, at et ekspresmærkes berettigelse selvsagt og i god kvalitet. - Men samtidig lægger vi vægt på, at One Two Luxzuz-priserne er overkommelige og med mulighed for at kalkulere, så butikken får en god mark up. Det er en selvfølge for os, understreger han og tilføjer: - Men det er også super-vigtigt for os at kun- 66 | ISSUE NO 02 JANUARY 2019 | MODEBRANCHEN. 2BIZ i de enkelte butikker. Hvis butikkerne skal have en chance for at forbedre bundlinjen, købes, sælges hurtigt og med et godt dæk- ningsbidrag. Det er helt indlysende, at hvis en større del af budgetterne bliver tildelt kortsigtede leverandører, så vil butikkerne langt lettere kunne tilpasse indkøbene til det aktuelle flow ud af butikkerne. Samti- digt vil varer købt tættere på og i sæsonen, sjældent udgøre en risiko for ikke at blive solgt med fortjeneste. Det tager kun én sæ- son at ændre indkøbsmønster. Det er helt basalt og nødvendigt, at butikkerne bliver mere dynamiske og i konstant forandring, pointerer One Two Luxzuz-indehaveren.