modebranchen.NU WEB_NU_CFW_ISSUE_NO2 - Page 28

CIFF MED STÆRK FOKUS PÅ INTERNATIONALISERING CIFF WITH STRONG FOCUS ON INTERNATIONAL VISITORS Photo credit: Adam Kat z Sinding for Copenhagen Fashion Week CIFF ser modemessen som et moderne stormagasin, der tilbyder en række veldefinerede universer målrettet forskellige segmenter. CIFF sees the fashion trade fair concept as a modern department store, offering a range of well-defined universes targeted different segments. Artikel | article AF HELLE MATHIESEN Modemessen CIFF i Bella Center fortsætter tra push, og det sker ved at allokere flere cific fashion and lifestyle universes targe- med basis i et koncept, hvor modemessen ter for at række ud mod de vigtige norske of international guests season after season, med at sætte stærkt fokus på internationa- lisering i udviklingen af messen. Det sker ses som et stormagasin med en række spe- cifikke universer målrettet forskellige seg- menter. - Vi ser en øgning i antallet af internatio- nale gæster sæson efter sæson, og det er fortsat vort fokus at gøre CIFF endnu mere internationalt orienteret. Vi opfatter vores hjemmemarked som Skandinavien, og man- ge indkøbere fra både Norge og Sverige har penge til området ”guest management”. CIFF arrangerer desuden ekstra aktivite- og svenske indkøbere. - Og så vil vi kort sagt være de bedste til at yde messegæsterne service. CIFF-teamet bliver større, og det er blandt andet for at kunne tage hånd om de udenlandske besøgende forud for og under CIFF, siger Mads Marthinsen Petersen. CIFF Youth og ungdomskultur efterhånden fået en fast rutine med at tage Som noget nyt skifter CIFF Kids navn til for de tysktalende nationer. I København Det sker i forbindelse med lanceringen af til modeuge i København hver sæson. Den samme udvikling gør sig i øvrigt gældende har indkøberne et langt større udvalg af brands at kigge på end på deres nationale messer, og den inspiration, de kan hente til sæsonens indkøb, er ganske enkelt større, siger Co-director Mads Marthinsen Peter- sen, der tilføjer, at et af tidens – og fremti- dens – andre fokusområder er sustainable fashion. Et community - CIFF er mere end en messe, det er en fæl- les platform - et community - hvor vi fu- CIFF Youth, og messen flytter tilbage fra Forum til et nyskabt set-up i Bella Center. en ny vision for messen. Navnet signale- rer en bevægelse mod også at inddrage ungdomskulturen i CIFF Youth-universet. - Det nye navn afspejler både vores trang til at omfavne ungdomskulturen på en mere meningsfuld måde og vores plan om at udvide i friske, nye retninger, men det er vigtigt at slå fast, at CIFF Youth stadig omfavner alt i produkter til både barn og teen, slutter Mads Marthinsen Petersen. Summary sionerer mode, livsstil, storbyliv og kultu- In the development of the fashion fair, CIFF Et af fokusområderne er i øvrigt at give The team behind CIFF sees the trade fair as relle aspekter, fastslår Mads Marthinsen Petersen. indkøbere med solid indkøbsmagt et eks- in Copenhagen continues to set strong fo- cus on internationalization. a department store with a number of spe- 28 | ISSUE NO 02 JANUARY 2019 | MODEBRANCHEN. ting different segments. - We are seeing an increase in the number and our focus is to make CIFF even sharper when it comes to segmentation and even more internationally oriented. We consi- der Scandinavia as our home market, and to many Nordic buyers it is a regular rou- tine to attend Copenhagen Fashion Week each season. In Copenhagen, the Scandina- vian buyers meet a very large selection of brands, and the level of inspiration is simply much higher than at their national fairs. We see the same development for fashion bu- yers in the German-speaking nations, says Co-director Mads Marthinsen Petersen, ad- ding that another focus area is sustainable fashion. - CIFF is more than a trade fair, it is a community and a unique platform where we merge fashion, lifestyle, urban life and cultural aspects, Mads Marthinsen Peter- sen states. One of the focus areas of CIFF is to give buyers with solid purchasing power an ex- tra push by allocating more money to the "guest management" area. - In short, we strive to give our internatio- nal guests the very best service prior to and during CIFF. The CIFF team is expanded and this is - among other things - to take even better care of our guest, says Mads Marthinsen Petersen.