modebranchen.NU WEB_NU_CFW_ISSUE_NO2 - Page 173

Artikel | article ELOMI PLUS ADIA niveau og svær overvægt. Blandt perso- ner med grundskole som højest gennem- førte uddannelsesniveau er 26 % svært KJBRAND overvægtige mod 8 % blandt personer med en lang videregående uddannelse. Blandt førtidspensionister er næsten hver tredje (32 %) svært overvægtig. Big business Rapporten konkluderer, at der ikke fin- des nogen nemme løsninger på, hvordan udviklingen bremses, da forebyggelse og behandling af overvægt involverer man- SAMOON ge parter, herunder den enkelte familie, nærmiljøet, kommunen og staten. For modebranchen ser det dermed ud til, at plus size-fashion er et stabilt forret- ningsområde, som man som virksomhed med fordel kan allokere ressourcer i. En række danske og internationale brands er da også nået til samme konklusion – og ZHENZI mange af dem har stor succes med deres plus size brands. MODEBRANCHEN. | ISSUE NO 02 JANUARY 2019 | 173