modebranchen.NU WEB_NU_CFW_ISSUE_NO2 - Page 172

SIZ ET PLUS SIZE ADIA Svær over vægt er et stigende problem for folkesundheden. For modebranchen er det imidlertid en forretningsmulighed, som en række brands har valgt at gribe. Mange af dem med stor succes. Obesity is an increasing problem for public health. For the fashion industr y on the other hand, it is a business opportunity that many brands have already embraced. AF HELLE MATHIESEN Forekomsten af overvægt i verdens befolkning er 51 % af den voksne befolkning er moderat eller ste aldersgrupper og hos personer med lav uddan- Tallene i rapporten er baseret på selvrapporteret steget markant inden for de seneste årtier. I Danmark har stigningen især fundet sted i de yng- nelse eller indkomst. Det viser tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017, som er det nyeste større sam- lede statistiske materiale, der er til rådighed på om- rådet. 172 | ISSUE NO 02 JANUARY 2019 | MODEBRANCHEN. svært overvægtige (BMI ≥ 25), og hver sjette (17 %) er svært overvægtig (BMI ≥ 30). højde og vægt blandt svarpersonerne. I alle aldersgrupper er andelen af overvægtige stør- re blandt mænd end blandt kvinder. Der ses en klar sammenhæng mellem uddannelses-