modebranchen.NU WEB_NU_CFW_ISSUE_NO2 - Page 135

Artikel | article JBS: TAKE IT EASY, MAN! JBS Den danske tekstilvirksomhed JBS vil have forbrugerne til at koble af i en stadigt mere stressende hverdag. The Danish textile company JBS wants consumers to relax and take a break from the increasingly stressful ever yday life. AF HELLE MATHIESEN Med lanceringen af behageligt afslapningstøj ønsker sender signaler udadtil. Til gengæld har vi printet en Ifølge Stressforeningen oplever 430.000 danskere og tage et pusterum fra den hektiske hverdag, siger JBS at bidrage til debatten om at gå glip af noget. Det skal være okay at slappe af med god samvittighed. symptomer på alvorlig stress, mens verdenssundheds- organisationen WHO forudser, at stress vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Tekstilvirksom- lille hilsen på indersiden af tøjet med en venlig remin- der om, at det er okay at hoppe i noget behageligt tøj Nicolai Hartung. Summary heden JBS har brugt de alarmerende tal som afsæt for - We live in a time with all kinds of possibilities for en- - Vi lever i en tid, hvor mulighederne for underholdning side world that we succeed in living with an almost en ny, international produktlinje, JBS of Denmark, som skal skærpe vores evne til at slappe af. og aktiviteter er uanede. Samtidig har vi skabt en samfundskultur, hvor vi helst skal vise omverdenen, at vi når et nærmest uoverkom- meligt program og selvfølgelig har succes med det. Betragtningen kommer fra Nicolai Hartung, salgs- og marketingchef hos JBS, som fortæller, at den nye kol- lektion af afslapningstøj er udviklet ud fra helt andre principper. - Vi har fokuseret på enkelt ensfarvet tøj, der ikke tertainment and activities. At the same time, we have created a culture in which we prefer to show the out- prohibitive program in our daily lives, says Nicolai Hartung, sales and marketing manager at JBS. A new collection of relaxation clothes has been developed by JBS based on completely different principles. - We have focused on single-color clothing that doesn’t send outward signals. We have printed a small note in- side the clothing with a friendly reminder saying that it is ok to jump into comfortable clothes and take a break from the hectic everyday life, says Nicolai Hartung. MODEBRANCHEN. | ISSUE NO 02 JANUARY 2019 | 135