Mi primera revista - Page 15

A la 1 del migdia, a la plaça Vella, CASTELLS AMB LA COLLA JOVES XIQUETS DE VALLS, LA COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA I ELS NENS DEL VENDRELL I com a novetat, seguiu-ne la retransmissió en directe des de l’entarimat situat a la Rambla. De 5 de la tarda a 10 del vespre, ESTANDS MULTISECTORIALS Innofira, alime F6;2FVwW7F62v7G&;&֗VW2WF6;2fWB:f&FFRFVfVG&V"BFRbFRF&F:vFVW&6BC\:45U%24DR4U24$D5DU0"6&&W7<;"FV2F6&W2FVVVL:2&vG66&F7FF6&W2FVVVL:2आ6+v&&&VvF&FR7VGW&fW7FW2'F"FRW2bFRF&F6FfFR&&6FF"2&BFR&&U$492DRt542DR4U$4&vG7&WR&FVfVG&VDU3( VFVBFVfVG&VW2&W6W'fVG&WBFRfW"V26f2VR7&VwVV6W76&2VV27FW2&w&G26W26&7V7L:6W2WvVV( VFVBFVfVG&VW2f&W76&RFV27FW2VR&vGU442$+tTU0( U4944( W66;2FRfFw&fW0&VƗGFW2W"ƖW2W' :6:VF666FRFP7VG&22G&W2W6WW2fVG&VV72FVBBN( 7GV'&P3W6WRFWRW6WRV+vW2fV6f+v660wVF&W2FR&VFW&6FP6W,:֖6FVfVG&Vf2#N( 7GV'&P&&FRF'G2FfVG&W2FRr#F76'FRN( BFRr#FVVvRfW7FW2N( B3'FFV&F2"#&vG&VvF&FR7VGW&fW7FW067W'2FRfFw&fFVfVG&Vf2BFRfV'&P&&FRF'G2F76'FRFRr#FVVvRfW7FW2N( B36FRgW7FW&2"b&vG&VvF&FR7VGW&fW7FW0$E2W66;2<:'&V2FV6+vV7FRu$7666;2'L:7F6FRF'&VFV&'&VRFf&R( 'B6FV&G&l:2N( W662W&f&6W26fW,:6W2FR( N( 7GV'&RbFRvVW"FR#VwW&6;3N( 7GV'&RW2#3W6WRFWPP