metal.lics - Page 9

• • • Respecte pel concert, els intèrprets i els companys. Valoració del concert com una eina d’aprenentatge. Desenvolupament d’una actitud crítica davant el concert. 8