metal.lics - Page 8

3. Objectius didàctics i continguts 3.1. Objectius didàctics • • • • • • • • • • • Experimentar les sensacions que ens produeix la música en directe. Gaudir escoltant música. Valorar el treball dels músics i la música en directe. Valorar el nostre silenci i respecte davant l’audició en directe. Ser conscient del moment màgic que estem vivint ja que és una música efímera dirigida a nosaltres. Escoltar, reconèixer i distingir la trompeta, la trompa, el trombó de vares i la tuba. Escoltar i identificar el quintet de metall com una agrupació instrumental. Identificar i analitzar l’estructura formal de les peces musicals: diàlegs, frases musicals, forma A - B (estrofa i tornada), la fuga i la sardana. Constatar que el moviment ens ajuda a entendre l’estructura de la música. Practicar la lectura i escriptura de temes i frases musicals del concert. Recordar algunes dades biogràfiques dels compositors i la seva època. 3.2. Continguts Conceptuals • • • • • • El concert en directe. El quintet de metall. Els instruments: trompeta, trompa, trombó de vares i tuba. Formes musicals: la fuga, forma A -B i la sardana. Les frases i els diàlegs musicals. Compositors, obres i èpoques. Procedimentals • • • • • • • • Conscienciació de les sensacions que es desvetllen amb el concert. Esforç per fer una escolta activa i atenta. Reconeixement de la trompeta, la trompa, el trombó de vares i la tuba. Reconeixement de l’agrupació instrumental: el quintet de metall. Anàlisi de les formes musicals: la fuga, la forma A -B i la sardana. Reconeixement de les diferents estructures musicals a través del moviment a l’espai. Adquisició de nocions sobre els compositors i les seves èpoques. Pràctica de la lectura i escriptura dels temes musicals. Actitudinals • • Valoració del silenci per gaudir d’una bona audició musical. Deixar-se embolcallar per la música i viure sensacions. 7