metal.lics - Page 19

d) Activitats de post-concert . Un cop vist el concert, serà un bon moment per veure què recorden els nens de la fuga en fa menor. Potser recorden la melodia?, potser el moviment del subjecte?, o potser no recorden ni què vol dir subjecte? Un cop s’han llençat preguntes a l’aire ens podem inventar uns petits moviments pel subjecte i que ens serviran per reforçar les entrades de la fuga. En fem una audició i a mesura que s’escolta es pot realitzar la petita coreografia. Fins i tot es pot enregistrar amb vídeo i veure-ho després. Forma sardana Els nens han de tenir clar quina és la forma sardana (veure annex punt 6. vocabulari i glossari ). És important observar que és una forma musical totalment lligada a una dansa. Per tant, alhora de fer un treball de fraseig, la mateixa dansa amb la seva “coreografia” ja ens ajuda a tenir present les frases musicals. Propostes didàctiques a) Fer una avaluació inicial sobre les sardanes i la cobla. Que s’expliquin, que ballin, que cantin ... És un bon moment per explicar l’origen d’aquesta dansa, la seva evolució ... b) Escoltar la “la Santa Espina”. Fer-ne un anàlisi i determinar què és l’introit, els curts, els llargs i el contrapunt. c) Ensenyar la lletra i aprendre-la. (veure lletra a l’annex) d) Ballar-la. e) Parlar de la cobla com a agrupació instrumental típica de les sardanes. Fer observar que en aquest concert l’agrupació instrumental que tocarà la sardana serà el quintet de metall. Aleshores, qui tocarà l’introit? I els cants de la tenora quin instrument els farà? Quantes tirades tocaran? I el contrapunt? f) Activitats de post-concert. És un bon moment per tornar-la a cantar i recordar els seus autors, tant l’Enric Morera com l’Àngel Guimerà. g) En el Clic d’Activitats de la Generalitat hi ha un programa destinat a la cobla i a la sardana. Pot ser un bon moment per fer-los. www.xtec.es/recursos/clic/act/musica/act10.htm (activitats relacionades amb la sardana) www.xtec.es/recursos/clic/act/musica/act07.htm (activitats relacionades amb la cobla). BLOC 3: Compositors i estils musicals És interessant fer observar que la figura del compositor sempre ha estat lligada a l’existència de l’home i a l’època en què li