metal.lics - Page 17

Diàleg Per treballar aquest concepte es pot partir de diferents jocs-diàleg i seguir algunes de les següents propostes: CANÇÓ-DIÀLEG (exemple) - Caram, d’on vens. - Caram, del camp. - Caram què portes? - Caram, vi blanc. - Caram, tastem-lo? - Caram, que és bo. - Caram, tornem-hi? - Caram, no, no! a) Es pot contestar seguint el mateix caràcter amb què s’ha fet la pregunta o bé amb un caràcter totalment diferent al que s’ha preguntat. b) Es pot aprofitar per treballar algun concepte musical: intensitat, altura, dinamisme ... Igual que al punt anterior es pot demanar una resposta amb característiques semblants a la pregunta o bé amb característiques totalment oposades. c) Es divideix la classe en dos grups. Un grup fa la pregunta tot picant el ritme amb les mans a sobre la taula i l’altre grup respon picant el ritme amb el llapis. Amb aquesta activitat es poden fer múltiples opcions que van des de buscar timbres diferents, buscar respostes de gran grup o d’una persona individual, ... Una altra proposta interessant és improvisar la melodia de les respostes i les preguntes a) a partir d’una frase melòdica inventada pel mestre/a ells improvisen la resposta. Podem aprofitar per treballar diferents sons sil·làbics. b) Un nen/a improvisa una pregunta, el grup classe la respon. c) Es fa el mateix amb una parella. d) Activitats de post-concert. Es pot recordar en quina obra musical del concert es feia diàleg i quin moviment hi feien. Podem practicar el mateix a partir de cançons conegudes que tinguin implícitament un diàleg clar. Alguns exemples de cançons poden ser: què li donarem a la pastoreta? / Una jove pagese ф