metal.lics - Page 14

5. Propostes didàctiques Tot seguit us presentem un seguit d’idees per treballar aquest concert amb la mainada. Naturalment, s’han d’entendre com unes suggerències perquè el docent en faci les seves pròpies propostes. Les activitats giraran entorn de tres blocs: Bloc 1: dedicat exclusivament a l’agrupació instrumental del concert: el quintet de metall i els seus instruments. Bloc 2: enfocat a treballar l’estructura i les formes musicals. Bloc 3: centrat a treballar algun compositor representatiu d’una època. BLOC 1: Els instruments del quintet de metall Els instruments: la tuba, la trompa, el trombó de vares i la trompeta A través del concert els nens tindran la possibilitat de veure i sentir en directe aquests cinc instruments. És important que, a priori, els coneguin bé i hi estiguin ben familiaritzats, perquè ben segur que un cop hagin rebut les sensacions del concert podrem ajudar-los a ampliar els seus coneixements tot fent-ne un treball a posteriori. Cal conèixer aquests instruments a nivell individual i també a nivell general. A nivell individual Llançarem preguntes a l’aire que ens serviran per explorar què coneixen i què recorden de cada instrument per, a partir d’aquí, ampliar-los la informació. Ens podem plantejar fer-ne una: • Identificació visual, amb l’ajuda de fotos o bé dibuixos (vigilant, per això, que s’adiguin amb la realitat) cal que identifiquin l’instrument, que expliquin com s’agafa, que descriguin el timbre, si mai n’han vist un en directe, a on, si saben on es pot estudiar, quin nom rep aquest instrumentista, la feina d’aquest músic, ... • Reconeixement de les seves parts més característiques, embocadura, tronc i pavelló són les parts indiscutibles. I si l’edat ens ho permet, cal explicar bé el concepte de vàlvules, pistons i vares. Quan expliquem el concepte d’embocadura de broquet, ells mateixos, utilitzant la seva mà com si fos l’embocadura, poden sentir la sensació del músic quan la fa sonar; recordant que no és fa bufant sinó que s’ha de fer “petant” els llavis. • La producció del so. És important entendre que el so es produeix per la vibració dels llavis de l’instrumentista i comparar aquest tipus de producció amb altres instruments de vent. També és important que comprenguin el concepte de greu i agut, el concepte dels harmònics... Es pot explicar lligant-ho amb el que s’ha dit anteriorment sobre l’embocadura, les vàlvules, pistons i vares. Cal remarcar que instrumentista i instrument formen un sol cos, que un és la prolongació de l’altre. 13