METALEX Vietnam 2019 Newsletter #1 METALEX Vietnam 2019 Newsletter #1 - Page 4

2 0 1 9 Ý KIẾN KHÁCH THAM QUAN VỀ METALEX VIETNAM 2018 Ông Nguyễn Duy Diên Ông Lau Lei Keung Mr. Nguyen Duy Dien Mr. Lau Lei Keung Giám đốc Director KNIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS Chairman HONG KONG SURFACE FINISHING SOCIETY “Công ty tôi chuyên về giải pháp công nghệ. Do đó, hầu như năm nào tôi cũng ghé thăm METALEX Vietnam để tìm kiếm công nghệ và tiếp cận những xu hướng mới có ích cho công việc kinh doanh. METALEX Vietnam là một cơ hội tốt cho chúng tôi nhằm tìm kiếm những sản phẩm công nghệ mới giúp phát triển kinh doanh trong tương lai”. “Các thành viên trong hiệp hội của chúng tôi mong muốn tìm kiếm đối tác từ Việt Nam. Tại METALEX Vietnam, chúng tôi được gặp gỡ nhiều nhà công nghiệp để mở rộng mạng lưới kinh doanh và thảo luận về cơ hội hợp tác trong tương lai. Ngoài tiềm năng phát triển kinh doanh, triển lãm còn cung cấp nền tảng công nghệ toàn diện”. “My company is specialized in technology solutions. Hence, I have visited Metalex Vietnam almost every year to find technology and learn new trends for the benefit of my business. METALEX Vietnam delivered a good chance for us to look for new system integration products which will definitely help develop our business in the future.” “Our members are seeking partnerships with Vietnamese factories. There are wide range of industrialists in the show to expand our networks and discuss future partnerships with at METALEX Vietnam. Besides trading opportunities for entrepreneurs, there are comprehensive range of technologies at the show.” Ông Nguyễn Hồ Việt Đoàn Ông Yusaku Tsuchiya Mr. Nguyen Ho Viet Doan Mr. Yusaku Tsuchiya Trưởng phòng Kinh doanh Sales Manager ANMI TOOLS CO., LTD. Giám đốc Director KAO INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD. “Tôi tới đây mỗi năm để cập nhật tất cả những công nghệ và xu hướng mới ảnh hưởng tới ngành công nghiệp của chúng tôi. Tôi thực sự thích sự kiện này vì triển lãm không những giúp tôi có thêm nhiều đối tác mà còn cung cấp thêm kiến thức cho ngành công nghiệp gia công cơ khí”. “Đây là lần đầu tiên tôi tới tham quan triển lãm METALEX Vietnam và tôi đã tìm thấy rất nhiều sản phẩm với những tính năng công nghệ mới có ích cho công ty chúng tôi. Tôi rất quan tâm tới các hệ thống đo lường chính xác và người máy thông minh giúp giảm chi phí sản xuất hiệu quả”. “Every year I come here to update all new technologies and trends that might impact our industry. I really like this event since it not only helps me to gain more partners but also knowledge that intrinsic for the metalworking industry.” “This is the first time I visit METALEX Vietnam and I found many helpful products with new technical features. I am very interested on accurate measuring systems and smart robots, which will help reduce costs effectively.” Ông Yosuke Hirate Ông Yusaku Tsuchiya Tổng Giám đốc Giám đốc Mr. Yosuke Hirate Mr. Zhang Zuqiang General Director ORIENT MACHINE LTD. 4 Chủ tịch Sales Manager Asia KAO INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD. “Tôi tham gia METALEX Vietnam hàng năm. Năm nay, sự kiện có quy mô lớn hơn và được tổ chức tốt hơn với nhiều nhà cung cấp tham gia trưng bày những công nghệ mới nhất của họ. Điều này giúp công ty chúng tôi có đa dạng sự lựa chọn về máy móc và đối tác kinh doanh”. “Đây là lần đầu tiên tôi tới tham quan triển lãm METALEX Vietnam và tôi đã tìm thấy rất nhiều sản phẩm với những tính năng công nghệ mới có ích cho công ty chúng tôi. Tôi rất quan tâm tới các hệ thống đo lường chính xác và người máy thông minh giúp giảm chi phí sản xuất hiệu quả”. “I’ve joined METALEX Vietnam every edition, but each year the event gets bigger and better with many suppliers showcasing the latest technologies at the show. This helps our company to get new machines and business partners.” “We produce dial Gauges in China, I come here to see the current situation of the Vietnamese manufacturing market, and hopefully find dealers in Vietnam, Thanks to METALEX Vietnam. I was able to find many potential partners.” Newsletter #1