METALEX Vietnam 2018 Newsletter #1 MXV_2018_NEWSLETTER#2_L - Page 7

11 13 OCT 2018 SECC (TT Hoi Cho & Trien lam Saigon) HO CHI MINH CITY, VIETNAM Ông Yoshimura Kazuya Ông Đinh Trọng Nhương CÔNG TY TNHH TAKAMATSU MACHINERY CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ UNIFY Chủ tịch “METALEX Vietnam luôn đem đến cho chúng tôi cơ hội để chứng minh với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực gia công kim loại về những giá trị cốt lõi và ‘các máy móc tạo ra lợi nhuận’ của TAKAMAZ. Tại triển lãm năm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu máy tiện chính xác hiện đại nhất của TAKAMAZ.” Mr. Yoshimura Kazuya President TAKAMATSU MACHINERY CO., LTD. “METALEX Vietnam has always given us the opportunity to demonstrate TAKAMAZ’s core values and ‘profit making machines’ to our clients and potential customers related to metalworking. This year, we will showcase our latest TAKAMAZ precision lathe machines.” Giám đốc bán hàng Bà Nguyễn Thị Kim Duyên Giám đốc tiếp thị CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM “Chúng tôi nhận thấy METALEX Vietnam là một triển lãm hàng đầu trong ngành, cho phép các doanh nghiệp tiếp cận các loại máy móc thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực gia công cơ khí, gia công kim loại tấm và tự động hóa.Trong triển lãm lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với mục tiêu: Thu hẹp kho ảng cách công nghệ giữa Việt Nam và các nước phát triển, hướng tới nền công nghiệp 4.0”. Ms. Nguyen Thi Kim Duyen Marketing Manager WELDCOM INDUSTRY JSC “We find METALEX Vietnam to be a leading show for the industry to learn about our advanced machinery and equipment in the field of steel, sheet metal processing and automation systems. In addition, we have invested heavily in bringing updated technologies to further our goal: narrowing the Industry 4.0 gap between Vietnam and other countries.” “Tại METALEX Vietnam, chúng tôi hy vọng sẽ giới thiệu đầy đủ các loại máy công cụ sử dụng trong lĩnh vực khuôn mẫu và cơ khí chính xác như máy Mitsubishi Wire- EDM & EDM, máy mài Okamoto Surface & Cylinder, Máy Tiện CNC Takisawa cùng nhiều loại máy khác. Các máy móc này sẽ tạo ra giá trị thặng dư và hỗ trợ các nhà sản xuất trong lĩnh vực này phát triển sản xuất một cách tốt nhất.” Mr. Dinh Trong Nhuong Sales Executive UNIFY TECHNOLOGY CO., LTD. “At METALEX Vietnam, we expect to bring in full view of machine tools for molding and precision mechanical engineering such as the Mitsubishi Wire-EDM & EDM, Okamoto Surface & Cylinder Grinding Machine, Takisawa CNC Lathe Machine and many more, which offer intrinsic value and assist manufacturers the best way to develop their business in this industry.” Expand Business Circles to Overseas 5 International presences confirmed from China, Germany, Japan, Singapore and Taiwan (province of China) whom with confidence with emerging opportunity in the Vietnamese will exhibit their respective technology at their International Pavilions. Participants of the show can set up overseas network right here from each exhibitor from these countries and region, eager to share their technologies and know-hows. www.metalexvietnam.com 7