METALEX Vietnam 2018 Newsletter #1 MXV_2018_NEWSLETTER#2_L - Page 4

2 0 1 8 Triển lãm Quốc tế về Máy Công cụ và Giải pháp Gia công Kim loại cho nâng cao Năng suất tại Việt Nam – Lần thứ 12 Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 2018 Được tổ chức đồng địa điểm với METALEX Vietnam, Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam 2018 sẽ là nền tảng dễ dàng và hiệu quả nhất cho phép quý vị gặp gỡ các khách mua phụ tùng và linh kiện hoặc các nhà thầu phụ tương lai của mình tại Việt Nam. Hãy sẵn sàng cho việc tăng cường mối liên kết trong ngành của quý vị hơn nữa khi chương trình được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây các nhà sản xuất và người mua phụ tùng trong và ngoài nước sẽ cùng nhau tìm kiếm cơ hội hợp tác. Industrial Components & Subcontracting Vietnam 2018 Co-located with METALEX Vietnam, the Industrial Components & Subcontracting Vietnam will be the easiest and most effective way to meet buyers of your parts and components or your future subcontractors in Vietnam. Get ready to enhance your industrial linkage even further as the show will be organized in Ho Chi Minh City, in which overseas and Vietnamese parts makers and buyers will come together for partnership opportunities. Người đứng đầu các Khu Gian Hàng nói gì? Pavilion Leaders’ Voices Ông Alex K O Chủ tịch Hiệp hội Máy móc Công nghiệp Đài Loan “Các loại máy công cụ của Đài Loan nổi tiếng có chất lượng cao và giá cả cạnh tranh. Chúng có khả năng sản xuất linh hoạt, hỗ trợ kỹ thuật riêng và mất ít thời gian để hoàn thiện sản phẩm. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẵn sàng mang đến METALEX Vietnam 2018 những máy móc cao cấp toàn diện với mức giá cả hợp lý cho những người mua hàng trong nước và quốc tế tại triển lãm. Chúng tôi tin rằng giải pháp của chúng tôi sẽ giúp ngành công nghiệp sản xuất của Việt Nam phát triển hơn nữa.” Mr. Alex KO Chairman TAIWAN ASSOCIATION OF MACHINERY INDUSTRY “Taiwan machine tools are well-known with its high quality and competitive price. They are capable of flexible production, individual technical support, and short lead time. That is why, at METALEX Vietnam 2018, we are ready to present comprehensive high-end machine with reasonable price for the local and international buyers in this show. We believe our solution will help support Vietnam manufacturing industry even further.” Ông Kazu Susaki TGĐ & Giám đốc Trung tâm Thương mại Tokyo, Thạc sĩ Quản lý Công nghệ TRUNG TÂM HỖ TRỢ DN NHỎ và VỪA TOKYO NEPCON Vietnam 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nền tảng cho các nhà sản xuất thiết bị điện tử tìm kiếm các công nghệ phù hợp, cũng như tham gia vào cuộc giao thương trực tiếp trên quy mô lớn. Là triển lãm duy nhất tại Việt Nam về thiết bị, công nghệ kiểm tra hàn linh kiện bề mặt SMT và công nghiệp hỗ trợ cho ngành chế tạo điện tử tại Việt Nam, sự kiện này sẽ là nơi hội tụ của các nhà công nghiệp và nhà thầu phụ trong các ngành công nghiệp mục tiêu để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của ngành điện tử của Việt Nam. NEPCON Vietnam 2018 in Ho Chi Minh City will deliver a platform for electronics manufactures to sou &6RFR&vBFV6vW0BVvvRf6RFf6R'W6W72F67W76&vR66R2fWF( 2ǒW&FFBf7W6W24B6W'WVVBBFW7FrFV6vW2FRWfVBvGG&7@GW7G&Ɨ7G2B7V&6G&7F'2F&vWFVBGW7G&W2F6PFvWFW"BG&fRfWF( 2VV7G&726V7F'2@Ww6WGFW"2 ( njSH6vvG'VrL:&rG.0DebF:NR62rG.2FvwWBFFr I;B>vB.66;rL;F:B;6<:26W:v<;2憞RvvЧG&rJn2BFl:<;2NƞwRr;n~v3<;FrGl:nג6;rL;FW@IFvUDUfWF I2:>wRB<:2<;FrGB.6n<:2<;FrGfwBl:4TFBV঎r IL:2:'RL:l:,:<;r<;26j6;rL;F Ik62vF2;6vFvwnl:V.B>v6;rL;Fn<:2Fvw4T&~6fwB( "R7W6tbFRVBbFG&FR6VFW"7FW"bvVVBbFV6wD4R5U%B4TDU ( vFfW"SV'2bWW&V6RFRF4R7W'B6VFW"2FP&vW7B'W6W727W'B&v旦F6FVBFFR6F`vR&R&fW76w&WvFWW'F6R'W6W72F6pF&VvW"&6FF&6W26FrV&ǒ36W2vFFW6RfVGW&W2vRFV6FVBFUDUfWFF7B2'&FvPF6W2fWFB4T&FW"FW7F&Ɨ6vv@rFW&'FW'6&VfW"vR6WV7BFVFW'FR'W6W70FvWFW"VFW"FRWrG&FRg&Wv&7V62FREw&VVVBvRRFB'W6W72&VF2v&RFW&ƗVB&WGvVVW"W6VVB4W2B4T6VG&W26VFrfWF(