METALEX Vietnam 2018 Newsletter #1 MXV_2018_NEWSLETTER#2_L - Page 2

2 0 1 8 Triển lãm Quốc tế về Máy Công cụ và Giải pháp Gia công Kim loại cho nâng cao Năng suất tại Việt Nam – Lần thứ 12 Nơi hội tụ công nghệ nhằm đẩy mạnh sự phát triển của ngành sản xuất và công nghiệp phụ trợ *Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã thiết lập cơ sở sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam; trong bốn tháng đầu năm 2018, các nhà đầu tư nước ngoài đã góp vốn và mua cổ phần với tổng giá trị là 2,27 tỷ USD, tăng 67% so với cùng kỳ 2017. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất, với tổng số vốn đăng ký đạt 4,52 tỷ USD, chiếm 56,1% tổng vốn đầu tư . Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam, tiếp theo là Nhật Bản và Singapore. Điều này được xem là một động lực to lớn cho các ngành công nghiệp trong nước trong việc nâng cao sản xuất, một yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Bốn triển lãm: Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ 2018 được tổ chức bởi JETRO TP. Hồ Chí Minh, RobotX 2018, Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam 2018 và NEPCON Vietnam 2018, sẽ được tổ chức đồng thời cùng triển lãm METALEX Vietnam, hứa hẹn sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất và công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Đây sẽ là một diễn đàn hiệu quả cho việc tìm kiếm nhiều loại công nghệ sản xuất hiện đại, cũng như gặp gỡ các khách hàng tiềm năng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. *(Viet Nam News, tháng 05/ 2018) A Powerful Gathering to Empower Manufacturing and Supporting Industries *A great number of foreign enterprises have established their production and assembling bases in Vietnam; in the first four months of 2018, foreign investors contributed capital and bought shares worth $2.27 billion, a year-on-year surge of 67%. The manufacturing and processing sectors attracted the largest direct foreign investment with a total registered capital of $4.52 billion, accounting for 56.1% of the total investment. South Korea topped the list of foreign countries, which is followed by Japan and Singapore. This is a great motivation for local industries to upgrade their manufacturing which is a critical factor that attributes to the sustainable development of the economy. 2 Newsletter # 2 4 exhibitions will gather at METALEX Vietnam that will drive the growth and potential for manufacturing and supporting industries in Vietnam as a sourcing, technology and matching platforms: the Supporting Industry Show 2018 by JETRO Ho Chi Minh City, RobotX 2018, Industrial Components & Subcontracting Vietnam 2018 and NEPCON Vietnam 2018. Participants will discover wide range of technologies and meet new people from the widest range of industries with co-located events. *(Viet Nam News, May 2018)