METALEX Vietnam 2018 Newsletter #1 MXV_2018_NEWSLETTER#1 250418L

NEWSLETTER #1 11 13 OCT 2018 SECC (TT Hoi Cho & Trien lam Saigon) HO CHI MINH CITY, VIETNAM 2 0 1 8 Triển lãm Quốc tế về Máy Công cụ và Giải pháp Gia công Kim loại cho nâng cao Năng suất tại Việt Nam – Lần thứ 12 TẠO DỰNG MỐI LIÊN KẾT TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Create Industrial Linkage that Counts Co-located with: metalexvietnam@reedtradex.co.th www.metalexvietnam.com metalexvietnampage ID: METALEX Vietnam Vietnam 2018 Organized by: Local Partner: