METALEX Vietnam 2018 Newsletter #1 MXV_2018_NEWSLETTER#1 250418L - Page 7

11 13 OCT 2018 SECC (TT Hoi Cho & Trien lam Saigon) HO CHI MINH CITY, VIETNAM Pre-register Online to Get Exclusive Privileges Đăng ký trực tuyến để nhận được những ưu đãi đặc biệt! Để thuận tiện cho quý vị trong việc đến tham quan triển lãm một cách nhanh chóng và dễ dàng, vui lòng đăng ký trước tại www.metalexvietnam.com, và sẽ nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt: • Nhận thẻ vào tham quan ngay. Không cần đăng ký lại. Chỉ cần đến Quầy Đăng ký trước để nhận Thẻ Khách Tham quan. • Được tặng CD kỷ yếu triển lãm. • Miễn phí cập nhật thông tin về ngành công nghiệp, công nghệ và thông tin triển lãm qua hộp thư của qúy vị. • Và nhiều ưu đãi khác Với khách tham quan theo đoàn (ít nhất 5 thành viên cùng 1 tổ chức), nhiều ưu đãi đặc biệt khi đăng ký tham quan trực tuyến bao gồm: • Vào tham quan triển lãm nhanh chóng: Thẻ Khách tham quan có sẳn tại quầy đăng ký tham quan theo đoàn. • Được tặng CD kỷ yếu triển lãm trị giá 30 đô la Mỹ . • Chụp ảnh đoàn tham quan để quảng bá cho công ty/ tổ chức của quý vị trên các phương tiện truyền thông của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ qua ĐT: 84 24 3992 7489/3992 7498 hoặc e-mail: contactcenter@reedtradex.co.th For your convenience to visit the show quickly and easily, pre-register online at www. metalexvietnam.com to get special benefits: • Instant Badge. No need to register again. Simply go to the Pre-registration Counter to pick up your Visitor Badge • Complimentary Directory CD • Receive movements of the industry, technologies, and the show right to your mailbox • And more! For group visitors (at least 5 members from the same organization), exclusive benefits will be offered to your group as well when you pre-register online: • Fast tract to the exhibition: Visitors’ Badges are available at Group registration counter. • A complimentary show directory CD worth USD 30. • Take picture of your group to promote your company/organization in our media. For more information, contact Tel. 84 24 3992 7489/ 3992 7498, or e-mail: contactcenter@reedtradex.co.th Chinh phục các lĩnh vực kinh doanh mới tại METALEX Vietnam Với công nghệ của mình, quý vị có thể thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp địa phương, từ đó nâng cao hình ảnh thương hiệu của quý vị. Hãy tìm hiểu về thị trường, về nhu cầu của khách hàng và kết nối với mạng lưới rộng mở của các nhà công nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp của quý vị chinh phục các lĩnh vực kinh doanh mới. Đây l thời điểm thích hợp để quý vị ghi tên mình vào danh sách các nhà triển lãm có uy tín của chúng tôi! Conquer New Business Frontiers at METALEX Vietnam With your technology you can drive the growth of local industries and in turn raise your brand visibility. Come market insights, learn customer needs and connect with expansive network of industrialists that will take your business to conquer new business frontiers you never gone before. It’s time to join our prestigious list of exhibitors! www.metalexvietnam.com 7