METALEX Vietnam 2017 Newsletter #3 MXV_2017_NEWSLETTER#3_A3_lowres_070917

NEWSLETTER #3 2 0 1 7 Triển lãm Quốc tế về Máy Công cụ và Giải pháp Gia công Kim loại cho nâng cao Năng suất tại Việt Nam – Lần thứ 11 12-14 tháng Mười OCTOBER SECC (Trung Tâm Hội Chợ & Triển Lãm Sài Gòn) HCMC VIETNAM KHỞI ĐẦU NHỮNG ĐỔI THAY MỚI The Change Has Begun Thuộc chuỗi triển lãm: 2 017 Triển lãm đồng địa điểm: Đơn vị tổ chức: Đối tác trong nước: