METALEX VIETNAM 2017 Newsletter #2

NEWSLETTER #2 12-14 tháng Mười SECC (Trung Tâm Hội Chợ & Triển Lãm Sài Gòn) HCMC VIETNAM 2 0 1 7 Triển lãm Quốc tế chuyên ngành về Máy công cụ và Giải pháp Gia công Kim lọai tại Việt Nam – Lần thứ 11 CUỘC CÁCH MẠNG MỚI TRONG GIA CÔNG KIM LOẠI The New Metalworking Revolution Thuộc chuỗi triển lãm: Triển lãm đồng địa điểm: 2 017 Đơn vị tổ chức: Đối tác trong nước: