Mesterek keze nyomán - Page 4

E lőszó Mesterek keze nyomán Népi épületek muzeológiai, építészeti felmérése Írta: Marx Mária, Dr. Kósa Balázs, Gábris Katinka Fotók: Dányi Tibor Zoltán, Dr. Molnár Tamás, Dr. Kósa Balázs, Marx Mária Szerkesztette: Varju András Nyomdai kivitelezés: Gura Nyomda Kft., 8900 Zalaegerszeg, Hock János utca 92/B Felelős vezető: Gura Béla Borító és kötetterv: Zóka Gyula A kiadvány megjelenését az NKA Örökségvédelmi Kollégiuma támogatta Minden jog fenntartva. Jelen kiadványt, ill. annak részeit tilos reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárol- ni, bármilyen formában vagy eszközzel – elektronikus, mechanikus, fényképészeti úton vagy más módon – közölni a kiadó engedélye nélkül. T isztelt O lvasó ! Ez a kis füzet a Göcseji Falumúzeum 2016-ban meginduló fejlesztésének már a második dokumentuma. Az első — az e művet is szerkesztő Varju András munkája — az a koncepció-terv volt, amely utat nyitott a szükséges közéleti támogatás elnyeréséhez. Magam is népi építészeti emlékek felmérésével kezdtem múzeumi szakmai munkámat (1974-ben a Műegyetem hallgatójaként), ezért tudom, hogy mekkora élmény és milyen komoly iskola is egyben egy ilyen feladat. Ahogy mi annak idején a Szentendrei Skanzennek dolgozhattunk (az Építészettörténeti Tanszék irányításával), úgy most a Pécsi Tudományegyetem építész hallgatói nekünk készítették (szintén tanszéki irányítással) az itt látható manuá- lékat, felmérési rajzokat és terveket. Ezt a munkát az NKA Örökségvédelmi Kollégiuma támogatta. Az 1968-ban megnyílt Göcseji Falumúzeum az akkor pusztuló, utolsó óráiban lévő göcseji faépítészetre koncent- rált, ennek legszebb emlékeit állították fel és mutatták be eleink a Hencz-malom körüli Zala-parton. Ma ugyanez a kiváltó ok: a faépítészet utáni tradicionális építésmód utolsó táji jellegzetességeket hordozó emlékei, épületei azok, amelyek a megőrzést kívánják, mert már nagyon-nagyon kevés maradt fenn belőlük! A Göcseji Falumúzeum mostani bővítése alapdokumentumainak válogatását láthatják tehát ebben a kiadványban, igazolva a fejlesztés tudományos megalapozottságát. A Göcseji Falumúzeum 1968-as megnyitása óta fél évszázad telt el. Ez alatt a hatalmas változásokat hozó idő alatt a fontos örökségvédelmi cél mellé a turizmus fellendítésének igénye is társult. Célunk tehát a megőrzés és bemu- tatás mellett most az is, hogy maradandó kulturális élményt nyújtsunk a hozzánk látogatóknak, hogy Falumúzeu- munk minél előkelőbb helyet nyerhessen el Nyugat-Magyarország turisztikai kínálatában. Kaján Imre múzeumigazgató ISBN 978-963-7205-72-9 Göcseji Múzeum H-8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2. www.göcsejimuzeum.hu Felelős kiadó: Kaján Imre múzeumigazgató Szentgyörgyvölgy Zalaegerszeg, 2017 3