Mesterek keze nyomán - Page 14

S zentgyörgyvölgyi porta S zentgyörgyvölgyi porta K erített téglaház S zentgyörgyvölgy A szentgyörgyvölgyi Vörösmarty utca 13. száma alatt a klasszikus nyugat-dunántúli kerített ház téglából épített változatát találtuk. A telek három oldala szorosan beépített, az északn yugati sarokban a pajta már ledőlt, de a tulajdonostól kapott információk szerint eredetileg ez az épület is a telekhatárig ért. Több pajta, ólak, istállók és a takarmány elhelyezésére alkalmas padlások, mutatják, hogy a jómódú tulajdonos főként állattartással foglalkozott. A lakóépület bejárata a vidék téglaházaira jellemző „kódisállás”. Innen is nyílik egy kis tárolóhelyiség a pincelejárat fölött. A bejárat kis előszobába, onnan a nagyméretű, egykor takaréktűzhellyel működő konyhába vezet. Az előszo- bából balra az utcai szoba, jobbra egy hátsó szoba nyílik. Sajnos az átépítések erősen megváltoztatták a ház belső beosztását, az eredeti állapotokról a padláson megmaradt zöld mázas kúpcserepek, a kemence-tűzhely kombinát fém alkatrészei és a környék hasonló házainak részletei árul- kodnak. A gazdasági melléképületek méretei impozánsak. A lakóház mellett lécfalú szín és a kamra vagy „kástu” helyezke- dik el, melynek üstházas tüzelője arról árulkodik, hogy itt folyhatott a disznóvágás és -feldolgozás is. A belső telek északi oldalát határoló nagyméretű pajta, amelynek keleti sarka már leomlott, valamikor falakkal több részre volt osztva, lehetővé téve a szalma és a takarmányfélék külön tárolását. A telek nyugati oldalán a disznóól, a tehén- és lóistálló mellett magas, padlás nélküli pajta (kocsiszín) helyezkedik el. Az utcafronton álló hatalmas kút öntöttvas szerkezete arra utal, hogy a vizet nagy mélységből húzták, és nemcsak a család személyes használatára, hanem az állatállomány itatására is használták. A téglaoszlopos drótkerítés sokkal később épült. Ezen a vidéken nem is mindig volt kerítése az udvarnak, különö- sen, ha — mint jelen esetben — a porta három oldalát épületek szegélyezték. Marx Mária néprajzos-főmuzeológus 12 13