Mellom Brødre nr. II - 2018 Mellom Brødre II, 2018

BRØDRE MB 02 | 2018 ÅRGANG SØILENE 115 ÅR: 1903 – 2018 FIRE NYE BRØDRE Bli kjent med Fritjof, Knut Arne, Hadle og Mads, nye ledd i vår broderkjede. KJAPP GRÜNDER SLÅR ET SLAG FOR KJEDSOMHETEN TEMA Dybdeintervjuet borer i broder Øyvind Christensen. 18 sider FRIMURERIETS HISTORIE SIDEN OLDTIDEN Hva er sant og hva er de reneste skrøner? Broder Ole Rikard Høisæther vet svar. FLØY INN I SOLNEDGANGEN Vår loges tidligere Ordførende Mester og Ordenens Stormester nådde store høyder. Nå har broder Ivar Anstein Skar landet. Les mer på side 26