Medlemsblad 1 2016 - Page 9

NYTT UNGDOMSUTVALG Malvik JFF er veldig glade for at vi har fått et ungdomsutvalg bestående av: Øyvind Lorvik Arnekleiv June Henriksen Jon Olav Malvik Ungdomsutvalget vil gjerne ha tips, innspill og ønsker fra deg om aktiviteter som DU kunne tenkt deg i Malvik JFF! Send e-post eller ring/sms til Øyvind, June eller Jon. Du kan også sende melding på Facebook til Malvik JFF. Vi lar lederen for ungdomsutvalget, Øyvind L. Lorvik, presentere seg selv: I min barndom ble jeg frelst av friluftslivet og naturens goder. Siden den gang har jeg brukt det meste av min fritid ute i naturen, gjerne samme med fiskestanga, hagla eller fotoapparatet. Jeg brenner for å være ute, bruke naturen og høste opplevelser av det enestående landskapet Norge har å tilby. Jeg er en ivrig jeger og fisker, men ikke minst veldig interessert i fugler. Lengselen etter lengre turer på fjellet med fiskestang eller hagle er konstant, og det meste av fiske og småviltjakt interesserer meg. Selv er jeg en nybakt laks- og fluefisker, samt storviltjeger. Som hobbyornitolog reiser jeg stadig vekk på mindre turer rundt om i Trøndelag til typiske fuglelokaliteter, for å se og oppleve forskjellige fugler. Som naturforvaltningsstudent er jeg meget opptatt av forvaltning og bærekraftig bruk av naturen. Mvh, Øyvind Lorvik Arnekleiv Tlf. 47 84 84 95 MJFF