Medlemsblad 1 2016 - Page 29

MJFFs julemesse 2016 Torsdag 24. november blir det også i år julemesse på foreningshuset, så det er bare å merke av datoen i kalenderen! Vi selger for det meste lokale kvalitetsprodukter for den jakt-, fiske-, og friluftsinteresserte, men i tillegg har vi selvfølgelig de mer tradisjonelle julemessevarene. Det blir også kiosksalg. Følg med på våre web- og Facebooksider for mer detaljert informasjon når det begynner å nærme seg. MJFF