Medlemsblad 1 2016 - Page 28

NYTT ÆRESMEDLEM I MJFF På årsmøtet 24. februar 2016 fikk Malvik JFF et nytt æresmedlem Inge Rudolf Brøseth har i en mannsalder bidratt til virksomheten i Malvik jeger- og fiskerforening. Det er vel ingen som har den fulle oversikten over hva Inge har bidratt med i foreninga, antakeligvis ikke han sjøl en gang. Det skal nemlig godt gjøres å skaffe seg en sånn oversikt, fordi Inge har vært innom de fleste utvalg i løpet av sin lange tid i Malvik JFF. Han har tatt på seg ulike verv, og stilt opp med kunnskap og dugnadshjelp der det har trengtes. Dette er dermed ingen uttømmende liste over den innsatsen som Inge har lagt ned i foreninga, men er ment å illustrere både variasjonen på de oppgavene Inge har hatt, og gi et inntrykk av den lange tidsperioden som engasjementet hans i foreninga strekker seg over. Inge Brøseth var nestleder i Malvik jeger- og fiskerforening i mange år. Han har også vært leder i jaktutvalget. I tillegg har han vært med i både fiskeutvalg, hundeutvalg, festkomite, huskomite og valgkomite – noen av vervene har han hatt i flere perioder. Inge var en av de første i foreninga som på midten av 1980-tallet utdannet seg til jegerprøveinstruktør, og han sørget i mange år for at nye generasjoner ble skolert i jakt og sikker våpenhåndtering. Han var i flere år sterkt involvert i Malvik JFFs 17. mai-arrangement, som på den tiden ga gode penger til en slunken foreningskasse. Inge var også en primusmotor i arbeidet med å få etablert skogsfuglprøven i Malvik i 1988, og i kjølvannet av dette fikk også Malvik JFF arrangere hundeutstilling. Han er lidenskapelig opptatt av natur, jakt og fiske, og han har et stort hjerte for denne foreninga som han har vært medlem i, i så mange år. Han er virkelig en god ambassadør for Malvik jegerog fiskerforening. Inge har uten tvil vært en betydelig bidragsyter og positiv ressurs for Malvik jeger- og fiskerforening, og det er han fremdeles. MJFF