Medlemsblad 1 2016 - Page 24

ARTSFISKE I TRONDHEIMSFJORDEN Drøyt 50 personer fant onsdag 13. januar i år veien til HIL klubbhus i Hommelvik da fiskeutvalget i Malvik JFF hadde invitert fiskebiolog og artfisker Bjørn Florø-Larsen til å holde foredrag om artsfiske i Tron dheimsfjorden. Bjørn Florø-Larsen er en ivrig og kunnskapsrik artfisker. I tillegg til å ha fiske som hobby, har han også en mastergrad fra NTNU innenfor samme felt. I 2011 skrev han masteroppgave med tittelen: "Tidlig livshistorie hos dverg- og kannibalrøye (Salvelinus alpinus (L.)" - lektyre som må anses for de meget spesielt interesserte. Men kombinasjonen av fagkunnskap og fiskegalskap gjorde utvilsomt sitt at foredraget ble en sprudlende forestilling med mange tilløp til latter blant de mange tilhørerne. Florø-Larsen viste bilder og fortalte historier om (for de fleste ukjente) fiskearter som blåkjeft, panserulke, glasskutling, blålange og kloskate. I Norge finnes det mellom 160-170 ulike arter fiske, og Bjørn har per dags dato tatt 119 av dem. Målet hans er 150. Han fortalte blant annet med stor innlevelse om adrenalin-rushet han føler når han får en sjelden fisk på kroken etter å ha prøvd og spekulert på HVORFOR den ikke biter på kroken i dagevis. Ta f.eks. skolesten. Dette var en fisk som ingen hadde fått på stang før Florø-Larsens intense studering av tidevannstabellen kombinert med nøye overveielser av hvor mange meter over bunnen agnet skulle sitte, gjorde at han ENDELIG fikk denne arten på kroken! MJFF