Medlemsblad 1 2016 - Page 22

Den heldige vinneren av spekeskinka ble Inger Skogen Den heldige vinneren av fruktkurv ble Helge Sandmark m/barnebarn MJFF