Medlemsblad 1 2016 - Page 2

STYRET OG UTVALG I MJFF 2016: Mobil tlf: Leder: Tor Bostad. Nestleder: Jon Olav Malvik Sekretær: Heidi Brøseth Kasserer: Tove Sandmark Leder jaktutvalg: Henrik Brøseth Fiskeutvalg: Kjell Kojen Studieansvarlig: Atle Håvard Sneisen. Huskomitè: Helge Sandmark Utleieansvarlig: Magne Thomassen. Kvinnekontakt: Tonje Rønning Ungdomsansv: Øyvind Lorvik Arnekleiv Redaktør: Knut Trondsen. 916 72 851 411 00 484 930 87 797 915 12 913 934 66 773 958 06 350 452 03 869 415 03 615 480 18 170 922 31 529 478 48 495 957 56 085 epost t_bostad@hotmail.com paal.malvik@getmail,no heidi.broseth@gmail.com tove.sandmark@gmail.com henrik.broseth@nina.no kjellkojen@gmail.com haavsn@online.no sandvvs@online.no magne.inge.thomassen@gmail.com tonje_r90@hotmail.com gaute_arnekleiv@ntebb.no troutfish266@gmail.com Utleiepriser på foreningshuset: - Medlem kr 500,- pr døgn forutsatt at leietaker vasker selv. Dersom MJFF skal besørge vask,koster det 500,- ekstra per utleieavtale. - Ikke-medlem kr 1100,- pr døgn forutsatt at leietaker vasker selv. Dersom MJFF skal besørge vask, koster det 500,- ekstra per utleieavtale. -Formiddag-/ettermiddagsleie (3-4 timer) kr 400,- (leietaker vasker selv). -Dagsleie (f.eks. fra 9.00 til 21:00) kr 600,- (leietaker vasker selv). Hvis du ønsker tilgang til huset kvelden før et arrangement for å pynte/dekke bord, betaler du kun 200,- ekstra. For booking, mer informasjon eller andre ting angående huset, ta kontakt med Magne Thomassen, tlf 480 18 170 LYS, DUKER OG SERVIETTER ER SPONSET AV EUROPRIS