Medlemsblad 1 2016 - Page 15

Vil du bli instruktør? Malvik JFF tilbyr interesserte medlemmer å ta ulike instruktørutdanninger i regi av NJFF. For øyeblikket er Malvik JFF spesielt interesserte i personer som kan tenke seg å bli jegerprøveinstruktør, men det finnes også andre instruktør-kurs med ulikt innhold og omfang: aversjon, ettersøk, hagle/rifleinstruktør, jakthund, jakthunddressur. Malvik JFF betaler utgiftene mot at instruktørdeltakerne inngår avtale om virksomhet i foreningen. Er du interessert, eller har spørsmål? Send e-post mjff@getmail.no, eller ring Tor Bostad tlf. 916 72 851 MJFF