Medlemsblad 1 2016 - Page 12

GÅSEJAKT FOR KVINNER Malvik JFF arrangerer gåsjakt for kvinner i løpet av høsten 2016. Vi har vært i kontakt med Levanger JFL som stiller med instruktør på skytebane og jaktleder på selve jakta. Opplegget blir tredelt: minimum en serie med leirdueskyting på Malvik JFFs skytebane (Ivermoen), en kveld med instruktør på Levanger JFLs skytebane i Levanger og deretter jakt med jaktleder på Levangers jaktterreng Nesset. I og med at en vellykket gåsjakt er avhengig av at gåsflokken(e) er i området, er det ikke mulig å annonsere en fast dato for når selve jaktturen skal finne sted, men perioden det dreier seg om er september-oktober. Levanger JFL har speidere ute i terrenget hver morgen når jakta starter, og påmeldte deltakere vil bli holdt orientert om når jaktturen blir. Vi tar 300,- i egenandel for opplegget. I tillegg må deltakerne selv bekoste minimum en leirdue-serie på Ivermoen skytebane. Det er begrensete plasser på gåsjakta, så her er det første kvinne til mølla som gjelder. Påmelding og spørsmål sendes snarest til mjff@getmail.no Siste frist påmelding er 20. august. NB! Dersom det ikke blir nok kvinner som melder seg på, ønsker vi å fylle opp arrangementet med ungdomsmedlemmer (under 25 år). Ungdomsmedlemmer som er interessert i å stå på venteliste, sender e-post til mjff@getmail.no MJFF