Medinello Informatie pijnrevalidatie programma - Page 5

5 TEAM VAN BEHANDELAARS Het behandelteam werkt nauw met elkaar samen en bestaat uit een revalidatie arts, fysiotherapeut, psycholoog en een ergotherapeut. Het gehele traject wordt gecoördineerd door de case-manager. Deze rol wordt door één van de therapeuten ingevuld. REVALIDATIEARTS De revalidatiearts is uw medisch specialist en eindverantwoordelijke voor de behandeling. Hij beoordeelt de medische stand van zaken. U ziet de arts in de intakefase en hij wordt, waar nodig, betrokken bij de revalidatie. U kunt, als daartoe aanleiding is, altijd contact opnemen met de revalidatiearts. FYSIOTHERAPEUT De fysiotherapeut zal samen met u een basisniveau bepalen en een opbouwschema opstellen om verantwoord uw fysieke conditie en beweeglijkheid op te bouwen. Verder helpt de fysiotherapeut u om handelingen en activiteiten in het dagelijks leven, zoals zitten, staan, lopen, tillen en reiken, op een meer ontspannen en efficiëntere wijze uit te voeren. PSYCHOLOOG De psycholoog inventariseert samen met u de psychologische aspecten die invloed hebben op uw functioneren. Vaak is het van belang dat u nieuwe vaardigheden of een andere manier van denken aanleert om grip te krijgen op uw functioneren. De psycholoog bekijkt samen met u welke activiteiten uw leven de moeite waard maken en welke revalidatiedoelen daarbij passen. De psycholoog helpt u bij het veranderen van gedrag en ondersteunt u bij het volhouden van die activiteiten. Als onverwerkte zaken uit het verleden een rol spelen in uw klachten kunnen deze in de gesprekken aan de orde komen en bijvoorbeeld met EMDR worden verwerkt. ERGOTHERAPEUT De ergotherapeut kijkt samen met u naar de praktische belemmeringen bij relevante dagelijkse activiteiten, zoals hobby’s of activiteiten in het huishouden. Deze activiteiten worden samen met u geanalyseerd, waarbij wordt gezocht naar een werkwijze waar u zich prettig bij voelt. Vervolgens kan tijdens deze activiteiten worden geëxperimenteerd met alternatief gedrag, dat past bij het leven dat u (weer) wilt leiden. De ergotherapeut besteedt aandacht aan zowel de mentale als de lichamelijke kant van de activiteiten, evenals het optimaliseren van uw dag- en weekstructuur. Zodoende kan er stapsgewijs toegewerkt worden naar een grotere belastbaarheid. DE BELANGRIJKSTE THERAPEUT BENT U ECHTER ZELF! Bij veel medische behandelingen (in het ziekenhuis) moet u zich min of meer overgeven aan datgene wat de arts van plan is met u te doen. Als u bijvoorbeeld wordt geopereerd, dan ligt het zwaartepunt van de behandeling bij de chirurg die u opereert. Bij de revalidatie ligt het accent vooral op een actieve medewerking van uzelf. U zult zich niet alleen op de revalidatieafdeling moeten inzetten, maar wij vragen u ook thuis bepaalde opdrachten uit te voeren of wellicht te werken aan een verandering van uw leefstijl.