Medinello Informatie pijnrevalidatie programma - Page 4

4 Sommige modules zijn in groepsverband en andere modules zijn individueel. Bevindt u zich vanwege uw klachten in de ziektewet dan bestaat er wellicht de behoefte aan begeleiding bij werkhervatting. In overleg met uw werkgever en bedrijfsarts kan er vanuit Medinello middels de module “Gezond aan het werk” ondersteuning op dit vlak worden geboden. “Ik heb geleerd beter met mijn energie om te gaan, bijvoorbeeld door ook te rusten als ik me nog goed voel en niet direct al mijn kruit te verschieten.” DUUR VAN DE BEHANDELING Over het algemeen zal een behandeltraject binnen een periode van 16 weken worden afgerond en binnen die periode kunt u erop rekenen dat u 3 of 4 keer in de week naar Medinello zult komen. Uw casemanager zal tussentijds met u de behandeldoelen evalueren en indien wenselijk kunnen er aanpassingen binnen het traject volgen. In de laatste fase van het revalidatietraject bereidt u zich voor op de periode na ontslag, waarbij u zich richt op het blijven toepassen van de aangeleerde vaardigheden met behulp van een terugvalpreventieplan. Drie maanden na het beëindigen van het behandeltraject volgt een nazorg afspraak om het geleerde nog eens door te nemen en zo nodig bij te sturen. “In het begin betekende de pijn alles. Mijn leven werd erdoor beheerst. Na mijn behandeling bij Medinello heb ik nog steeds pijn, maar ik lééf nu met die pijn, ik heb ermee leren omgaan.”