Medinello Informatie pijnrevalidatie programma - Page 3

3 AANDACHTSPUNTEN BINNEN DE BEHANDELING REGIE U leert de regie te nemen over uw leven en daarmee de invloed te verminderen van de pijn- en vermoeidheidsklachten. Voor een succesvolle behandeling is het nodig dat u zelf keuzes maakt en gemotiveerd bent om uw ‘doen en laten’ te veranderen. Als u actief deelneemt, zal dit een positief effect hebben op het eindresultaat. U leert uzelf te helpen door te experimenteren met nieuw gedrag. Daardoor krijgt u een andere kijk op de dingen en kunt u de geleerde vaardigheden direct toe passen in uw dagelijks leven. Ter ondersteuning krijgt u daarbij instructies, oefeningen en huiswerkopdrachten binnen de behandeling. KEUZES Zowel te veel als te weinig inspanning kan voor u negatieve gevolgen hebben. U leert keuzes te maken in de activiteiten die u kunt en wilt doen. Daarbij gaat het er nadrukkelijk niet om dat u minder moet gaan doen, maar dat u kiest voor een betere balans tussen activiteit en rust. Ook gaat u kiezen voor activiteiten die u de moeite waard vindt. “Door een goede analyse tijdens de intake wordt inzage verkregen in het probleem. Doortastend en actief aanpakken van de revalidatie zorgt voor een optimaal resultaat. De sterke en intensieve begeleiding, zowel psychisch als fysiek, geeft rust en vertrouwen in de behandeling. Er zijn duidelijke afspraken en een goed gecommuniceerd behandeltraject.” HOE WORDT DE BEHANDELING OPGEBOUWD U kunt naar Medinello worden verwezen door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Na het kennismakingsgesprek (pre-intake) met de casemanager volgt een multidisciplinaire intake. Tijdens deze intake wordt u gezien door een psycholoog, fysiotherapeut en een revalidatiearts en wordt er aan de hand van de resultaten een behandelvoorstel gedaan. Dit behandelvoorstel bestaat uit een aantal modules die gezamenlijk als doel hebben u beter te leren om te gaan met pijn en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren, op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied en wordt met u besproken door de casemanager. Per module stelt u samen met de betreffende therapeut uw persoonlijke doelen op. Voorbeelden van modules die kunnen worden ingezet zijn: • Fysieke training onder andere “graded activity”, “graded exposure”, “graded exercise” • Individuele psychologische begeleiding bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, “EMDR” en inzichtgevende therapie • Pijneducatie • Balans in de dag • Ontspanning • Mindfulness