Medinello Informatie pijnrevalidatie programma - Page 2

2 REVALIDATIE BIJ CHRONISCHE PIJN Heeft u chronische pijn- of vermoeidheidsklachten en heeft u daarvoor al een uitgebreid medisch traject doorlopen? Blijven desondanks de klachten bestaan en belemmeren ze u in uw dagelijkse activiteiten? Dan is een (pijn)revalidatie programma bij Medinello voor u mogelijk een optie. Deze brochure geeft u een idee over onze werkwijze en de inhoud van deze revalidatie. WAT IS PIJNREVALIDATIE? Pijnrevalidatie gaat verder dan alleen het verminderen van de pijn of het zoeken naar de oorzaak ervan. Dat is in het verleden immers al uitgebreid gedaan, zonder het gewenste resultaat. Toch vraagt u zich waarschijnlijk af hoe het kan dat de pijn blijft bestaan. Een precies antwoord is vaak niet mogelijk omdat meerdere factoren een rol zijn gaan spelen bij het in stand houden van de pijn. Uw chronische pijn- of vermoeidheidsklachten zullen niet alleen invloed hebben op uw lichamelijk functioneren, maar ook op uw psychisch en sociaal welzijn. De pijnrevalidatie is er op gericht om uw functioneren op al deze drie gebieden te verbeteren en de invloed van de klachten op uw leven te verminderen. “Ik ben bij Medinello weer gaan samenwerken met mijn lijf in plaats van er tegen te vechten.” DOEL VAN DE BEHANDELING De revalidatiebehandeling heeft als doel u te leren op een andere manier om te gaan met de pijn en de gevolgen daarvan voor uw dagelijks functioneren op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied. U leert welke in stand houdende factoren er zijn, u leert op een andere manier tegen uw pijnklachten aan te kijken en hiermee om te gaan. U leert nieuwe mogelijkheden om beter te functioneren op het gebied van werken of studeren, relaties met anderen, vrije tijdsbesteding, de huishouding doen en het opvoeden van kinderen. Door een andere houding aan te nemen tegenover de pijnklachten zult u beter kunnen functioneren, ook als de pijn niet weggaat. Dit vraagt het aannemen van een andere visie: kijken naar de dingen die belangrijk en waardevol zijn in plaats van verwachten dat de pijn volledig weggenomen wordt. Dit is niet altijd makkelijk. Revalideren is gericht op de toekomst, op het vinden van mogelijkheden en op het vergroten van de kwaliteit van uw leven. U heeft daarbij de regie.